Werk en Communicatie

Doel Je leert:
o Samenwerken en overleggen: anderen raadplegen en betrekken, aanpassen aan de groep, afstemmen, begrip hebben voor houding en standpunt van een ander;
o Aandacht en begrip tonen: je inleven in andermans gevoelens en interesse tonen;
o Leren omgaan met kritiek: een positieve kijk houden, leren van feedback en fouten.
Omschrijving Je vergroot je kennis, houding en vaardigheden op het gebied van communicatie op het werk. In elke bijeenkomst wordt een thema behandeld
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Communicatie: Inhoud, (non-)verbaal en het belang daarvan; Observeren / interpreteren: wat is het verschil, hoe doe je dit in de praktijk, waar gaat het mis;
o De DOEN methode: Duidelijk, Open, Eerlijk en Netjes communiceren;
o Schakelen: schakelen tussen verschillende mensen met hun gedrag en gevoel;
o Gespreksvaardigheden: luisteren en vragen stellen;
o Assertiviteit: eigen mening geven, dingen durven aankaarten, ‘nee’ durven zeggen, hulp durven vragen, gevoelens verwoorden, verduidelijking durven vragen;
o Ruimte innemen: voor jezelf opkomen;
o Assertiviteitsspel: proactief handelen;
o Wat zeg je wel/niet tegen wie en wanneer? Feedback geven en ontvangen: iemand aanspreken op gedrag en zelf aangesproken worden op jouw gedrag. Kritiek geven en ontvangen;
o Conflicthantering: wat is een conflict en hoe kun je het (gezamenlijk) oplossen. Collegialiteit;

Er wordt gewerkt aan de volgende universele vaardigheden: zelfstandigheid, sociale vaardigheden, leervermogen, autonomie, betrokkenheid en zelfrespect.

Voorafgaand krijg je een gesprek met de trainer en je leidinggevende waarin jouw persoonlijke leerdoelen besproken worden.
Doelgroep Medewerkers die moeite hebben om hun gedachten en/of emoties onder woorden te brengen. In werksituaties voelen zij zich niet altijd begrepen door collega’s of leidinggevenden.
Aantal dagdelen 10

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Werk en CommunicatieWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven