NT2: Nederlands als 2e taal

Doel Na de training kun je je beter verstaanbaar maken in het Nederlands. Er wordt geoefend in schrijven, lezen, spreken en luisteren. Afhankelijk van de leervraag ligt het accent op één van deze onderdelen. De training wordt afgesloten met een taaltoets, waardoor de vooruitgang in taalbeheersing aantoonbaar is.
Omschrijving Op je werk komt er geen tolk mee, daar wordt van je verwacht dat je de Nederlandse taal beheerst. Het is een belangrijke voorwaarde om met alles mee te kunnen doen in de maatschappij en op je werkplek bij WSD.
Je krijgt een op jouw niveau afgestemd opleidingstraject. Je zit in een groep maar werkt aan je eigen taalopdrachten. Die krijg je van de docent, ze zijn dus voor iedereen anders. Je gebruikt hierbij verschillende methoden. Binnen de training wordt gebruik gemaakt van de methode “Taal compleet”:
o Geschikt voor laag- en middenopgeleide volwassenen;
o Levendige lessen door de sfeer en ruimte die er is om eigen situaties in te brengen
o Differentiatie naar tempo, vaardigheden en niveau.
Doelgroep Medewerkers met een andere moedertaal die op latere leeftijd de Nederlandse taal hebben geleerd.
Aantal dagdelen 44

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

NT2: Nederlands als 2e taal Wordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven