Taaltoets

Doel Vaststellen van het taalniveau.
Omschrijving De gemeente meldt een deelnemer aan bij de Werkacademie. In overleg wordt dan bepaald of er speciale wensen zijn voor tijdstip en wijze van uitnodigen. De toets wordt gemaakt bij WSD in Boxtel, maar zou ook op locatie kunnen worden gemaakt. Dit laatste is mogelijk tegen een meerprijs en een minimaal aantal van vier deelnemers. De toets kan online of op papier gemaakt worden. Er wordt getoetst op lezen en schrijven. De schrijftoets wordt nagekeken door een ervaren docent. De uitslag is bekend maximaal een week na toetsing. Deze vorm van toetsing is een minimale variant. Deze minimale variant doet recht aan het doel van de Wet taaleis en voorkomt onnodige belasting van de deelnemers. Diverse gemeentes in Nederland staan achter deze minimale variant. Het is uiteraard mogelijk om uitgebreider te toetsen, daar zijn echter meer kosten aan verbonden.
Doelgroep Anderstaligen in de bijstand die geen inburgeringsdiploma hebben en op geen andere wijze kunnen aantonen over een voldoende taalniveau te bezitten. Laaggeletterden in de algemene bijstand, die minder dan 8 jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd en een lager niveau van lezen en/of schrijven hebben dan gewenst.
Aantal dagdelen 1

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

TaaltoetsWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven