Werkacademie Vergunninghouders

Doel Vergunninghouders voorbereiden op een werkzaam leven in Nederland door hen te leren werken volgens de normen en waarden van de Nederlandse arbeidsmarkt. Maatwerk staat centraal. Maar voor iedereen geldt dat er naar vermogen maximaal geparticipeerd wordt. Daarbij hanteren we de gangbare participatieladder. Voor aanvang worden de mogelijkheden geïnventariseerd.
Omschrijving Werkacademie Vergunninghouders is een intensief activerings- en werktraject waarin de participatiemogelijkheden van vergunninghouders maximaal worden benut door de gecombineerde inzet van training, arbeidsoriëntatie en werk.
Doelgroep Deze dienstverlening wordt aan gemeenten aangeboden voor vluchtelingen en andere nieuwkomers met een verblijfstatus. Binnen deze groep is een grote heterogeniteit mogelijk. Denk daarbij aan opleidingsniveau, etniciteit en leeftijd. Sommigen hebben nog nooit deelgenomen aan een arbeidsproces, anderen zijn er inmiddels langdurig uit. Psychische, verstandelijke of fysieke klachten kunnen een rol spelen.

LET OP: DEFINITIEVE TRAININGSDAG WORDT NOG BEPAALD, AFHANKELIJK VAN SAMENSTELLING GROEP!!
Aantal dagdelen 26

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Werkacademie VergunninghoudersWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven