Praktisch begeleiden op de werkvloer, groen

Doel Na deze training heb je meer inzicht in de organisatie waar je werkt, de plaats die jij daarin hebt en wat er van je verwacht wordt in de uitvoering van je taak. .
Omschrijving De training ondersteunt je in het vaardig(er) worden bij het uitvoeren van je functie als het gaat om instructies geven, aansturen van het werkproces, signaleren en een goede overdracht aan je leidinggevende. We maken gebruik van jouw praktijkvoorbeelden en verwachten dat je hierin een actieve inbreng hebt.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Taken en verantwoordelijkheden
o Mensontwikkeling
o Werken met begeleidingskaarten en regels bij WSD
o Communicatieve vaardigheden: feedback geven
o Vakvaardigheden; efficiënt werken en werken met beeldbestekken
o Kwaliteiten en observeren
Er wordt zoveel mogelijk vanuit de dagelijkse praktijk gewerkt. Eigen praktijkvoorbeelden zijn de rode draad tijdens deze training.

Voorafgaand aan de training krijg je een gesprek met de trainer en je leidinggevende waarin jouw persoonlijke leerdoelen besproken worden.
Doelgroep Diegenen in het Groen die als taak hebben 1e aanspreekpunt te zijn en meer handvatten willen voor het ondersteunen van de medewerkers op de werkplek. Deelnemer moet goed kunnen lezen en schrijven.
Aantal dagdelen 7

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Praktisch begeleiden op de werkvloer, groenWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven