Buddy bij WSD

Doel Na de training kun je de functie van buddy optimaal uitvoeren en brengt dit in praktijk: je bent in staat de nieuwe medewerker te ondersteunen en waar nodig te begeleiden op zijn werkplek.
Omschrijving .Je bent ‘het visitekaartje’ van WSD voor nieuwe collega’s. In je rol als buddy informeer en ondersteun je de nieuwe medewerker. Daarbij zijn kennis van regels en omgangsvormen bij WSD, goede communicatie en goede sociale vaardigheden je belangrijkste instrumenten. De training ondersteunt jou hierbij en is gericht op de praktijk bij WSD. Er wordt van je verwacht dat je eigen praktijkvoorbeelden inbrengt en daar in de groep mee aan de slag gaat.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Werken bij WSD;
o Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers;
o Basisvaardigheden van een buddy:
o Sociale vaardigheden;
o Communicatieve vaardigheden;
o Begeleidingsvaardigheden;
o Observeren versus interpreteren.

Er wordt gewerkt aan de volgende universele vaardigheden: zelfstandigheid, sociale vaardigheden, leervermogen, autonomie, zelfvertrouwen en betrokkenheid.

Vooraf krijg je een gesprek met de trainer en je leidinggevende, waarin jouw persoonlijke leerdoelen besproken worden.

Er is een vaste praktijkbegeleider op de werkplek die wekelijks de werkmap met je doorneemt.
Doelgroep Diegenen die bij WSD een buddy functie vervullen of gaat vervullen.
Aantal dagdelen 10

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Buddy bij WSDWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven