BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)

Doel Na de training ben je in staat om daadkrachtig te handelen in noodsituaties.
Succesvol afronden van de training leidt tot het certificaat “Bedrijfshulpverlener”
Omschrijving Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) wordt opgeleid om bij nood de werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet hij/zij hoe te handelen bij ontruiming in geval van brand. Ook weet hij/zij hoe men een gewonde eerste hulp moet geven. Een bedrijfshulpverlener kan ook mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Ook preventieve maatregelen die nodig zijn zullen ruime aandacht krijgen.
In de training worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
o een beginnende brand bestrijden
o levensreddend handelen
o reanimeren (met AED)
o communiceren tijdens een calamiteit
o ontruimen en evacueren
Doelgroep Aanmeldingen kunnen alleen plaatsvinden na akkoord van hoofd KAM.
Aantal dagdelen 1

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) Wordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven