Introductiebijeenkomst

Doel Nieuwe medewerkers wegwijs maken binnen de organisatie en ze informeren over rechten en plichten.
Omschrijving Er wordt nuttige informatie gegeven over de organisatie. Een directielid maakt kennis met de nieuwe medewerkers en neemt de tijd vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomst wordt onder werktijd belegd en deelname is verplicht.

********************
LET OP! Medewerkers met een auditieve beperking kunnen aansluiten bij een reguliere groep. Indien er een doventolk aanwezig moet zijn, dit bij aanmelding doorgeven.

Anderstalige medewerkers die vanwege een taalachterstand niet kunnen aansluiten bij de reguliere groep, kunnen aangemeld worden bij 'introductiebijeenkomst SPECIAAL'. Graag de moedertaal doorgeven. Deze bijeenkomst wordt gepland zodra er voldoende mensen zijn aangemeld.
********************
Doelgroep Nieuwe medewerkers
Aantal dagdelen 1

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven
Introductiebijeenkomst MET TAALTOLK 2019-0105-12-201905-12-201914:0015:3096WSD GroepBoxtelMeer info en inschrijven
Introductiebijeenkomst 2019-1211-12-201911-12-201914:0016:30132WSD GroepBoxtelMeer info en inschrijven

IntroductiebijeenkomstWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven