VCA VOL

Doel Na de training VCA herken je onveilige situaties en heb je inzicht in maatregelen die je dient te nemen om risico’s te vermijden. Als leidinggevende ben je in staat om jou en je medewerkers veilig de werkzaamheden uit te laten voeren.
Indien het examen met voldoende wordt afgesloten ontvang je een certificaat VCA VOL met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Omschrijving VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De training sluit goed aan op de verplichting binnen de Arbo-wet dat de werkgever voldoende instructie geeft aan de werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. In enkele branches, waaronder het groenbedrijf, is het gebruikelijk medewerkers te scholen. Voor WSD is het vaak een verplichting die is opgelegd door opdrachtgevers.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Veiligheid;
o Wetten en regels;
o Leiderschap en veilig werkgedrag;
o Gevaarlijke stoffen & brand en explosie;
o Managementsysteem en certificatie;
o Machines en gereedschappen;
o Risicovolle arbeidsplaatsen;
o Lasten verplaatsen;
o Persoonlijke beschermingsmiddelen..
Doelgroep Diegenen die in het groen werkzaam zijn en een leidinggevende functie hebben vanaf niveau meewerkend voorman A en hoger.
Aantal dagdelen 4

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

VCA VOLWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven