Flora en Faunawet, niveau 1

Doel Na de training ben je in staat om op een deskundige wijze werkzaamheden te verrichten in het groen. Je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de verplichtingen in het kader van de Flora- en Faunawet toe te passen. Indien het examen met een voldoende wordt afgesloten ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar
Omschrijving Bepaalde dieren- en plantsoorten worden door uitsterven bedreigd omdat hun leefgebied wordt aangetast door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing of aanleg van wegen. Wanneer je te maken hebt met beheer en of onderhoud van openbaar groen dien je op de hoogte te zijn wat wel en niet mag met beschermde soorten en hoe je hier rekening mee kunt houden.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Flora-en Faunawet beschermde soorten, doelstelling wet, zorgplicht,verboden en leefomgeving;
o Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen;
o Behandeling specifieke documenten betreffende gemeente;
o Gedragscode.
Doelgroep groenmedewerkers en meewerkend voormannen.
Aantal dagdelen 2

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Flora en Faunawet, niveau 1Wordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven