Flora en Faunawet, niveau 2

Doel Na de training ben je in staat om op het gebied van flora en fauna tijdens de uitvoering van het werk op deskundige wijze met risico’s om te gaan. Je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de verplichtingen in het kader van de Flora- en Faunawet toe te passen. Indien het examen met voldoende wordt afgesloten ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Omschrijving Bepaalde dieren- en plantsoorten worden door uitsterven bedreigd omdat hun leefgebied wordt aangetast door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing of aanleg van wegen. Wanneer je te maken hebt met beheer en of onderhoud van openbaar groen dien je op de hoogte te zijn wat wel en niet mag met beschermde soorten en hoe je hier rekening mee kunt houden.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Natuurwetgeving;
o Inventariseren, registratie gegevens, terreintypen;
o Overtreding en handhaving;
o Beoordeling specifieke documenten betreffende gemeente;
o Zorgvuldig handelen en werkinstructie;
o Gedragscode.
Doelgroep Opzichters en uitvoerders in het groen.
Aantal dagdelen 2

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Flora en Faunawet, niveau 2Wordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven