Flora en Faunawet, niveau 3

Doel Na de training ben je in staat om projecten op de juiste wijze voor te bereiden, te begeleiden en nazorg te plegen met toepassing van de eisen uit de Flora- en Faunawet. Indien het examen met een voldoende wordt afgesloten ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Omschrijving Bepaalde dieren- en plantsoorten worden door uitsterven bedreigd omdat hun leefgebied wordt aangetast door bijvoorbeeld bebouwing, ontbossing of aanleg van wegen. Wanneer je te maken hebt met beheer en of onderhoud van openbaar groen dien je op de hoogte te zijn wat wel en niet mag met beschermde soorten en hoe je hier rekening mee kunt houden.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Beleidsvorming borging van betreffende wet op hoofdlijnen in de werkprocessen;
o Behandeling van besteksbepalingen en plan van aanpak flora en fauna;
o Behandeling specifieke documenten betreffende gemeente;
o Gedragscode.
Doelgroep Werkvoorbereiders,bedrijfsleiders en groenmanagers.
Aantal dagdelen 3

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Flora en Faunawet, niveau 3 Wordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven