Omgaan met medewerkers met een psychische beperking Werkleiding en consulenten

Doel Na de training heb je voldoende kennis en vaardigheid om je medewerkers te begeleiden op de manier die je groep nodig heeft.
Omschrijving De groep medewerkers met een psychische beperking binnen onze organisatie is groot. Voor jou als begeleider is het noodzakelijk dat je weet hoe je deze groep het beste kan begeleiden. Tijdens de training wordt kennis overgedragen over diverse psychische ziektebeelden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in welke begeleidingstijl het beste past in bepaalde werksituaties.
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:
o Theorie over meest voorkomende psychische ziektebeelden;
o Werken met de begeleidingskaarten;
o Roos van Leary (model mbt gedrag tussen mensen)
o Je eigen vaardigheden onder de loep nemen

Vooraf een casus uit de eigen praktijk inbrengen en je leervragen formuleren.
Doelgroep Medewerkers vanaf functieniveau voorman D of hoger die beperkt kennis hebben van werken met medewerkers met een psychische beperking.
Aantal dagdelen 1

Opleidingsdata en inschrijven

Klik op inschrijven achter de training van uw keuze om het inschrijfformulier te openen.
Naam opleidingStartEindeTijd vanTijd totBezetVrijLocatie(s)PlaatsMeer info en inschrijven

Omgaan met medewerkers met een psychische beperking Werkleiding en consulentenWordt gepland bij voldoende animo Meer info en inschrijven